Translate

Δελφοί : Μέρος Β' - Ιερό Απόλλωνος

Δελφοί… μὲ ποιὲς λέξεις θὰ μποροῦσε ἄραγε κανεὶς νὰ περιγράψει αὐτὸ τὸ μεγαλεῖο… μὲ πόση βροχὴ δακρύων μπορεῖ κανεὶς νὰ θρηνήσει τὴν ἀπώλεια τῆς ἱεροσύνης αὐτῆς, στὰ ξεθωριασμένα μάρμαρα τοῦ παρελθόντος;

Φωτογραφία, αὐτὸ τὸ πάγωμα τοῦ χρόνου, μία ἀκόμη εὐκαιρία νὰ γυρίσουμε πίσω στὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴν ἀπεραντοσύνη τῆς ὑπέροχης κληρονομιᾶς μας. Ἀνεξίτηλη στέκεται ἐκεῖ, ἀδιάφορη, ἀπέναντι σὲ κάθε ἄγονο τεχνολογικὸ ἐπίτευγμα.Συνεχίζουμε τὸν ἱερὸ περίπατο φέροντας ἀκόμη τὴ γλυκειὰ ταραχὴ ἀπὸ τὸ ἱερὸ τῆς Ἀθηνᾶς προναίας. Ἔχοντας ξαποστάστει στὴ δροσερὴ σκιὰ μίας μουριᾶς συνεχίζουμε το περπάτημα στὴν τέχνη, τὴν ἁρμονία καὶ τοῦ Φωτός, τὸ ἱερὸ δηλαδὴ τοῦ Ἀπόλλωνος. νας το πόλλωνος, το θεο τς μουσικς, τς ρμονίας κα το φωτς κατεχε τ σπουδαιότερη κα πλέον προβεβλημένη θέση στ ερ τν Δελφν. Τ οκοδόμημα πο σώζεται σήμερα μ τ μερικς ναστηλωμένη κιονοστοιχία χρονολογεται στν 4ο αώνα π.Χ. Πρόκειται γι τν τρίτο κατ σειρ να πο κτίστηκε στν δια θέση. Το περίφημο μαντεο, σύμφωνα μ τν πικρατέστερη θεωρία, λειτουργοσε στ σωτερικό του ναο. θέση ατ εχε πιθανς πιλεγε λόγω το «χάσματος γς», π το ποίου θεωρεται τι εχε οκοδομηθε ναός. π τ χάσμα ατ ναδύονταν ναθυμιάσεις τς ποις εσέπνε Πυθία, πρν περιέλθει σ κατάσταση μανίας κα ρχίσει ν κστομίζει ναρθρες κραυγές. Στ συνέχεια τ ερατεο πέδιδε ς χρησμούς, πάντοτε διφορούμενους τς κραυγς τς Πυθίας.
Ὁ πρῶτος σταθμὸς εἶναι ἡ Ρωμαϊκὴ ἀγορά. Στὸ ἑπόμενο ἐπίπεδο ὅσο καὶ νὰ προσπαθεῖς εἶναι ἀδύνατον νὰ ξεχάσεις τὸ ἱερὸ τῆς Ἀθηνᾶς ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ χαιρετᾶ μέσα ἀπὸ τὸ πυκνὸ φύλλωμα τῶν ἐλαιώνων. 


Πυθία ονομαζοταν  κάστοτε Πρωθιέρεια (πρώτη έρεια) το πόλλωνος στ μαντεο τν Δελφν, μέσω τς ποίας  θες δινε τος χρησμούς του. Τ νομα Πυθια μας παραπέμπει στ λέξη Πυθω, ρχαία νομασία τς πόλης τν Δελφν κα τς τοποθεσίας της. πίσης, ο ρχαοι συνέδεαν τ νομα Πυθια με τ ρήμα πυνθανομαι (= ζητ ν μάθω κάτι, πληροφορομαι),  λλ κα μ τ ρήμα πυθομαι (= σαπίζω), πειδ κε ποσυντέθηκε  Πύθων που φόνευσε  πόλλων. Πρν π κάθε χρησμοδότηση,  Πυθία πλενόταν, πινε νερ π τν Κασταλία πηγή, μασοσε φύλλα δάφνης κα νέβαινε σ ναν τρίποδα, π τ βάση το ποίου βγαιναν ναθυμιάσεις π τν καύση διαφόρων βοτάνων μπλουτισμένων μ ψηλς ποσότητες μεθανίου.Πυθία, ρχόμενη σ κσταση κα βγάζοντας συνάρτητες κραυγς κα λόγους, μετέφερε τ χρησμοδότηση το θεο πόλλωνος πρς τν νδιαφερόμενο, μ τρόπο συνήθως λακωνικό, δυσνόητο κα ανιγματικό. Ο ερες το Μαντείου μετέτρεπαν τ ναρθρα ατ λόγια σ μμετρους χρησμούς, μ διφορούμενη σημασία. χρησμς π.χ. γι τ ξύλινα τείχη, πο θ σωζαν τν θήνα π τν Ξέρξη, π λλους ρμηνεύτηκε ς καταφυγ στν κρόπολη, κα π λλους ς
ναυμαχία,πειδ τ καράβια ταν ξύλινα.Συνήθως Πυθία κλεγόταν π τς εγενικς καταγωγς παρθένες τν Δελφν. πρεπε ν εναι γν κα ν διατηρήσει τν παρθενία της. ργότερα, μως, ποφασίστηκε ν εναι λικίας νω τν 50 χρόνων, πειδ κάποτε εχε παχθε μία νεαρ έρεια. Στ παλαιότερα χρόνια Πυθία δινε μόνον ναν χρησμό, κάθε Φεβρουάριο. Πρώτη Πυθία το Μαντείου τν Δελφν, κατ τν λληνικ Μυθολογία, ταν  Φημονόη.Ο χρησμο το Μαντείου τν Δελφν θεωρονταν ς ο πι ξιόπιστοι. Πόλεις, γεμόνες κα πλο νθρωποι σπευδαν ν συμβουλευθον τν θε κι πειτα ξέφραζαν τν εγνωμοσύνη τους μ λαμπρ φιερώματα, πο σταδιακ κατέκλυσαν τ ερό. φήμη το Μαντείου φθασε στ πέρατα το κόσμου, δ ναρξη τς λειτουργίας το χανόταν στ βάθη τς ρχαιότητας κα το μύθου.
Πιστεύεται τι τ Δελφικ Μαντεο διατύπωσε καθοριστικς προβλέψεις σχετικ μ τν κατακλυσμ το Δευκαλίωνος, τν ργοναυτικ κστρατεία κα τν Τρωικ Πόλεμο, ν πιβεβαιωμένος θεωρεται σπουδαος ρόλος του στν δρυση τν λληνικν ποικιν.
μεγάλος φιλόσοφος ράκλειτος (500 π.Χ.) ποστήριξε τι τ Μαντεο τν Δελφν οτε πέκρυπτε οτε πεκάλυπτε τν λήθεια, παρ μόνο τν παινισσόταν. Γι παράδειγμα, ταν βασιλις Κροσος τς Λυδίας ρώτησε τ Μαντεο ν ταν σωστ ν πιτεθε στν λλάδα, πάντηση πο λαβε ταν ξς: «ν πιτεθες, θ καταστρέψεις να μεγάλο Βασίλειο». Κροσος πιτέθηκε, πιστεύοντας τι τ μεγάλο Βασίλειο πο πρόκειτο ν καταστραφε θ ταν λλάδα. Τ ποτέλεσμα βέβαια δν ταν τ ναμενόμενο. στρατι το Κροίσου ττήθηκε, κα τ μεγάλο βασίλειο πο καταστράφηκε ταν τ δικό του. Σημειωτέον τι κτοτε Κροσος δν παψε ν ποστηρίζει τν σοφία κα τ διορατικότητα το Δελφικο Μαντείου.


Οὐκ ἐστὶν οὐδὲν ἀτυχίας ἀνθρωπίνης 
Παραμύθιον γλυκύτερον ἐν βίῳ τέχνης. 
Ἐπὶ τοῦ μαθήματος γὰρ ἐστηκῶς ὁ νοῦς αὐτὸν λέληθε παραπλέων τᾶς συμφορᾶς. 
~~~ 
Γλυκήτερη παρηγοριὰ δὲν εἶναι στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων γιὰ τὶς ἀτυχιὲς ἀπὸ τὴν τέχνη. 
Ὁ νοῦς σ’αὐτὴν προσηλωμένος, χωρὶς καλὰ καλὰ νὰ καταλάβει, τὶς συμφορὲς παραπλέει. 
Ἄμφιδος ἐξ Ἀμπελουργοῦ 

Θεὸς μὲν πάντα καὶ μετὰ θεοῦ τύχη καὶ καιρὸς τανθρώπινα διακυβέρνωσι ξύμπαντα 
Ἡμερώτερον μὴν τρίτον συγχωρῆσαι τούτοις ἔπεσθαι δείν, τέχνην. 
~~~ 
Γιατί ὁ Θεὸς ἐλέγχει τὰ πάντα καὶ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ ἡ τύχη καὶ ἡ εὐκαιρία διακυβερνοῦν ὅλες τὶς ἀνθρώπινες ὑποθέσεις. Καὶ πρέπει νὰ δεχθοῦμε, ὅτι ἀκολουθεῖ κι’ ἕνας τρίτος κοντὰ σ’αὐτούς, ἡ τέχνη. 
Πλάτωνος (Νόμοι ΙV 709) 


Δημώναξ ἐρωτηθεῖς πότε ἤρξατο φιλοσφεὶν «ὄτε καταγιγνώσειν» ἔφη «ἐμαυτοῦ ἠρξαμην». 
~~~ 
Ὁ Δήμωνας ὅταν ρωτήθηκε πότε ἄρχισε νὰ φιλοσοφεῖ, ἀποκρίθηκε. Ὅταν ἄρχισα νὰ καταδικάζω τὸν ἑαυτό μου. 
Δημώνακτος 


Σωκράτης ἐρωτηθεῖς διὰ τί οὐ συγγράφει «ὅτι» εἶπεν «ὁρῶ τὰ χαρτὶα πολὺ τῶν γραφησομένων τιμιώτερα». 
~~~ 
Ὁ Σωκράτης ὅταν ρωτήθηκε γιατί δὲν γράφει, ἀποκρίθηκε: 
«Γιατί θεωρῶ τὸ χαρτὶ πολυτιμότερο ἀπὸ ὅσα πρόκειται νὰ γραφοῦν ἐπάνω σ’αὐτό». 
Σωκράτους 


 θησαυρς τν θηναίων ταν π τ πι σπουδαία κα ντυπωσιακ κτίσματα το τεμένους το πόλλωνα. Δέσποζε πάνω στν ερ δό, μέσως μετ τν πρώτη πρς βορρ στροφή της, δίπλα στ βουλευτήριο τς πόλης τν Δελφν κα πέναντι π τος θησαυρος τν Κνιδίων κα τν Συρακουσίων. Τ μικρ ατ κτίσμα ταν να εδος θησαυροφυλάκιου τς θήνας, στ ποο φυλάσσονταν τρόπαια π σημαντικς πολεμικς νίκες τς πόλης κα λλα ντικείμενα πο εχαν φιερωθε στ ερό.  θησαυρς οκοδομήθηκε π τν θηναϊκ δημοκρατία στ τέλη το 6ου  στς ρχς το 5ου α. π.Χ. Μάλιστα, θεωρεται τ μνημεο πο κφράζει τν πικράτηση τν δημοκρατικν στν θήνα κα τν κδίωξη τν τυράννων. Σύμφωνα μ μία λλη ρμηνεία,  ποία στηρίζεται κυρίως στν περιγραφ το περιηγητ Παυσανία κα στν πιγραφ πο σώζεται στν πρόσοψη τς νότιας κρηπίδας,  θησαυρς οκοδομήθηκε σ νάμνηση τς πόκρουσης το περσικο κινδύνου μετ τ μάχη στ Μαραθώνα τ 490 π.Χ. 


Τ ρχαο στάδιο τν Δελφν εναι π τ καλύτερα διατηρημένα μνημεα το εδους. Βρίσκεται βορειοδυτικ το θεάτρου, στ ψηλότερο σημεο πάνω π τ ερ το πόλλωνα κα τν πόλη τν Δελφν. πως κα στν ρχαιότητα, στν εσοδό του δηγε κα σήμερα να νηφορικ μονοπάτι, πο ξεκινάει π τν ριστερ πάροδο το θεάτρου. Τ στάδιο εναι στεν δεμένο μ τν στορία τν πανελλήνιων Πυθικν γώνων, φο δ διεξάγονταν τ θλητικ γωνίσματα. ρχικ διαμόρφωσή του χρονολογεται στν 5ο α. π.Χ., πως μαρτυρε πιγραφ πο βρέθηκε ντοιχισμένη στ νότιο ναλημματικ τοχο του. Στν πρώιμη μορφ το φανταζόμαστε τος θεατς καθισμένους στ δαφος σ ξύλινα κρία. Μνημειώδη λίθινα δώλια πέκτησε μόλις τ 2ο α. μ.Χ., χάρη σ δωρε το ρώδη ττικο, πλούσιου θηναίου σοφιστ, ποος παρήγγειλε γι τν κατασκευ τος σβεστόλιθο Παρνασσο (κα χι λευκ μάρμαρο, πως ναφέρει Παυσανίας). Τότε διαμορφώθηκε κα μνημειώδης τοξωτ θριαμβικ εσοδος.

Ὁ γὰρ χρόνος μ’ἔκαμψε, τέκτων μὲν σοφός, 
Ἅπαντα δ’ἐργαζόμενος ἀσθενέστερα. 
~~~ 
Ὁ χρόνος μὲ λύγισε ὁ σοφὸς αὐτὸς τεχνίτης, ποὺ μὲ τὴν ἐργασία τοῦ ὅλα τὰ ἀδυνατίζει. 
Κράτητος 
Ἄλλοι περπατοῦν, ἄλλοι συλλογίζονται… ἄλλοι δὲν κάνουν τίποτε… τὸ ἱερὸ ὅμως στέκει ἀκόμη ἐκεῖ. Ἕνας γηρασμένος φάρος ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ ἐργάζεται καὶ νὰ ζεῖ μέσα ἀπὸ τὰ ἀνήσυχα πνεύματα τῶν ἐπισκεπτῶν του. 
Κάποιοι βγάζουν τὰ παπούτσια γιὰ νὰ νιώσουν τὸ ἔδαφος, ὅμως ἡ φλυαρία τοὺς μονώνει ἀκόμη περισσότερο καὶ ἡ ἀνάγκη γιὰ μία πόζα κλείνει κάθε ἐλπίδα νὰ περάσουν μέσα τοὺς τὰ ὑπόγεια ρεύματα.

Ἄλλοι μιλοῦν μὲ τὶς ἱέρειες μέσα στὴ σιωπή τους καὶ τὴν ἐνδοσκόπησή τους.Ὁλοκληρώνουμε τὴν ἀναγνωρίστικη αὐτὴ ἐπίσκεψη μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι τὴν ἑπόμενη φορὰ ἡ φαγανή μας μηχανὴ θὰ μᾶς ἐπιτρέψει νὰ ἀκούσουμε περισσότερο, 
νὰ δοῦμε περισσότερα,
 νὰ αἰσθανθοῦμε περισσότερα...Στὸ δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς οἱ σημαῖες κυματίζουν τὸ μήνυμα τῆς ἑνότητας, μὲ τὸ ὁποῖο κάθε ἐπισκέπτης θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποχωρεῖ ἀπὸ ἕνα ἱερὸ χῶρο σὰν αὐτό.


Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι κάθε ἐπισκέπτης θὰ δεχτεῖ τὰ κύματα ἔμπνευσης τοῦ χώρου καὶ θὰ ἔλθει πιὸ κοντὰ στὴν τέχνη, τὴν ἁρμονία καὶ τὸ φῶς ὅτι ἀκριβῶς πρεσβεύει τὸ ἱερὸ τοῦ Ἀπόλλωνα. 
Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες οἱ Δελφοὶ ἀκόμη δὲν ἔχουν τελειώσει γιὰ ἐσᾶς.
Μείνετε μαζί μας μέχρι τὴν ἑπόμενή μας ἐπίσκεψη στὸ ἀρχαιολογικὸ μουσεῖο.
Αἰώνια δικός σας
ἩνίοχοςΘα θέλαμε να υπερευχαριστήσουμε τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Λέφας για την ζεστή φιλοξενία και προθυμία που απλόχερα μας προσέφεραν.

Ἐπίσης τὴν καθηγήτρια κυρία Γιόλα Ἀργυροπούλου-Παπαδοπούλου γιὰ τὴν ὑπέροχη ἐργασία της.

Ἀκολουθῆστε τοὺς ἀρχαιολογικοὺς περιπάτους μας μὲ ἐνα Like στο Facebook ὴ ἀφῆστε ἕνα σχόλιο παρακάτω.Ἡ γνώμη σας μετράει.

ἱερὸ τῆς Ἀθηνᾶς προναίας ἐδῶ.
ρχαιολογικ μουσεο Δελφν δ.

- Περισσότεροι ἀρχαιολογικοὶ περίπατοι μας  ἐδῶ.
- Συμβουλές για τις επισκέψεις σας στους αρχαιολογικούς χώρους εδώ.
- Αξιόλογες προτάσεις για αρχαιoλογικά μνημεία στην εξαιρετική εργασία του Γεώργιου Αθανασόπουλου  www.ancientgreece.gr 

Πηγές κειμένου
http://odysseus.culture.gr/ Α.Τσαρούχα Αρχαιολόγος
http://odysseus.culture.gr/στάδιο
Palmografos.com - Δ Ε Λ Φ Ο Ι, ο "ομφαλός της Γης" - Της Γιόλας Αργυροπούλου-Παπαδοπούλου*
[*] -Explorer -Αρχαιολογικοί Οδηγοί - Δελφοί